Eddigi kutatási projektek:

Az olvasási képesség fejlődésének vizsgálata

Digitális olvasás

Informatika, honlapok informativitása

Jelnyelv megértése, szájról olvasás

Kifejezések tanulása angol nyelven

Kombinatív gondolkodási képesség vizsgálata

Kottaolvasás, ének és hangszeres játék közben

Matematika szöveges feladatok megoldási stratégiája

Olvasási, szövegértési képesség felmérése, fejlesztése

Térkép, ábra, illusztráció és szöveg feldolgozása, megértése

Tolmácsolás, idegen nyelvű szöveg blattoló olvasása

Vizuális kommunikációs képesség vizsgálata