Szemmozgás, Tanulás, Olvasás 

Szemkamerás Kutatóműhely 

A műhely vezetője: Prof. Dr. Steklács János, egyetemi tanár, PTE BTK


Az elmúlt évtizedekben a szemmozgás vizsgálatának műszeres eljárása (eye-tracking) jelentős mértékben fejlődött, a rendelkezésre álló technológia lehetővé teszi a gyermekek gondolkodási, információfeldolgozási folyamatának egyre pontosabb megfigyelését.

A kutatóműhely elsődleges célja a szemmozgásvizsgálatok segítségével a pedagógiai, módszertani kutatások körében az olvasási folyamat, a gondolkodási, feladat megoldási kognitív és metakognitív stratégiák vizsgálata, ezáltal pedig a hatékony tanítási folyamatok meghatározása.

Szemkamerás vizsgálatok a pedagógiai kutatásban
(Steklács János (szerk.) KE-PK. 2019)

A Szemkamerás vizsgálatok a pedagógiai kutatásban címmel megjelent tanulmánykötet 10 válogatott tanulmányon át mutatja be a szemmozgáskövetés (eye tracking) műszeres alkalmazásának lehetőségeit a neveléstudományi kutatások területén. A kötet szerkesztője Steklács János, aki bevezető tanulmányt is írt a kötethez, illetve a legtöbb tanulmány társszerzője is. A szerzők az SZTE Neveléstudományi Iskolájának és az ELTE Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskolájának oktatói, hallgatói. A kötet jelentősége, újdonsága, a pedagógiai vonatkozásai mellett, hogy az első magyar nyelvű szemmozgáskövetéssel foglalkozó könyv. A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának gondozásában megjelent 200 oldalas tanulmánykötet nyomtatásban és elektronikusan is hozzáférhető, utóbbi változatban itt: https://lib.ke.hu/tartalom/Kiadv%C3%A1nyok/Szemkameras-vizsgalatok-a-pedagogiai-kutatasban.pdf?fbclid=IwAR1y6zhBGtjBiuchhAaoW56YDqv_rB83KrEhVOfT1U6cfnqKCnNUa0Y2njM


Készítsd el weboldaladat ingyen!