Szemmozgás, Tanulás, Olvasás 

Szemkamerás Kutatóműhely 

A műhely vezetője: Prof. Dr. Steklács János, egyetemi tanár, ELTE TÓK, Budapest


Az elmúlt évtizedekben a szemmozgás vizsgálatának műszeres eljárása (eye-tracking) jelentős mértékben fejlődött, a rendelkezésre álló technológia lehetővé teszi a gyermekek gondolkodási, információfeldolgozási folyamatának egyre pontosabb megfigyelését.

A kutatóműhely elsődleges célja a szemmozgásvizsgálatok segítségével a pedagógiai, módszertani kutatások körében az olvasási folyamat, a gondolkodási, feladat megoldási kognitív és metakognitív stratégiák vizsgálata, ezáltal pedig a hatékony tanítási folyamatok meghatározása.